Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

Program Dziecko w Sieci

Fundacja Dzieci Niczyje od 2003 roku zajmuje się problematyką bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie.

więcej

Materiały problemowe

Scenariusz zajęć 3... 2... 1... Internet! w wersji dla niesłyszących

Program "3…2...1…Internet!" poświęcony jest bezpieczeństwu dzieci w Internecie. Opracowany został jako pomoc dydaktyczna dla nauczycieli szkół podstawowych (klasy IV - VI) oraz pracowników firmy Microsoft zaangażowanych w program wolontariatu pracowniczego. Zajęcia "3…2…1…Internet!" przewidziane są na dwie godziny lekcyjne i polegają na pracy grupowej i indywidualnej uczniów przeplatanej projekcją atrakcyjnych kreskówek poświęconych różnym formom internetowych zagrożeń. Przygody bohaterów kreskówek komentowane są przez Krzysztofa Hołowczyca – ambasadora programu "3…2…1…Internet!".
Wersja dla dzieci niesłyszących opracowana została we współpracy z Polskim Związkiem Głuchych. Całość materiału prezentowana jest w niej w polskim języku migowym.
 

Polecamy zapis video konferencji ,,Internet a dzieci niesłyszące …” wraz z prezentacją projektu 3…2…1…Internet w wersji dla dzieci niesłyszących.

Scenariusz zajęć 3... 2... 1... Internet! w wersji dla niesłyszących

Prezentacja "3... 2... 1... Internet!" w wersji dla niesłyszących