Change language English Polski

 

Program Dziecko w Sieci

Fundacja Dzieci Niczyje od 2003 roku zajmuje si? problematyk? bezpiecze?stwa dzieci i m?odzie?y w Internecie.

wi?cej

Materiały problemowe

Aplikacja dla dzieci Necio

Aplikacja edukacyjna „Necio” przeznaczona jest dla dzieci w wieku 4 – 6 lat. Celem aplikacji jest wprowadzenie dzieci w ?wiat internetu i przekazanie podstawowych informacji na temat bezpiecze?stwa w sieci. Aplikacja dost?pna na Google Play i AppStore.