Change language English Polski

 

Program Dziecko w Sieci

Fundacja Dzieci Niczyje od 2003 roku zajmuje si? problematyk? bezpiecze?stwa dzieci i m?odzie?y w Internecie.

wi?cej

Materiały problemowe

Aplikacje mobilne

ulotka

Ulotka dotycz?ca bezpiecznego u?ytkowania aplikacji mobilnych.

Bezpłatne pliki do pobrania