Change language English Polski

 

Program Dziecko w Sieci

Fundacja Dzieci Niczyje od 2003 roku zajmuje si? problematyk? bezpiecze?stwa dzieci i m?odzie?y w Internecie.

wi?cej

Materiały problemowe

zamawianie materia?ów

Szanowni Pa?stwo, formularz zamawiania materia?ów edukacyjnych programu Dziecko w Sieci zosta? chwilowo wy??czony. Prosimy o odwiedzenie tej strony w innym terminie.

Zach?camy równie? do wykorzystywania materia?ów online:

http://dzieckowsieci.fdn.pl/materialy_edukacyjne_dws