Change language English Polski

 

Program Dziecko w Sieci

Fundacja Dzieci Niczyje od 2003 roku zajmuje si? problematyk? bezpiecze?stwa dzieci i m?odzie?y w Internecie.

wi?cej

Materiały problemowe

Homo tabletis mi?dzynarodowo!

Po polskim sukcesie kampanii „Mama, tata, tablet” powsta?a wersja angielska, w której g?osu u?yczy? brytyjski aktor Ramon Tikaram. Film mo?na obejrze? tutaj. Zapraszamy te? do odwiedzenia strony www.homotabletis.org.
Wkrótce wi?cej informacji na temat mi?dzynarodowej kariery Homo tabletisa