Change language English Polski

 

Program Dziecko w Sieci

Fundacja Dzieci Niczyje od 2003 roku zajmuje si? problematyk? bezpiecze?stwa dzieci i m?odzie?y w Internecie.

wi?cej

Materiały problemowe

O problemie

  • Podstawowe informacje dla rodziców

    Twoje dziecko ma 3 lata? Wkrótce si?gnie po komputerow? myszk?. 5 lat? Pewnie pierwsze do?wiadczenia z komputerem ma ju? za sob?. Wkrótce b?dziesz móg? wiele si? od niego nauczy?. Co warto wiedzie? rozmawiaj?c z dzieckiem na temat bezpiecze?stwa w sieci?

    WI?CEJ
  • Badania

    Badania dotycz?ce zachowa? dzieci i m?odzie?y w Internecie oraz dotycz?cych ich zagro?e?.

    WI?CEJ