Change language English Polski

 

Program Dziecko w Sieci

Fundacja Dzieci Niczyje od 2003 roku zajmuje si? problematyk? bezpiecze?stwa dzieci i m?odzie?y w Internecie.

wi?cej

Materiały problemowe

Konferencja z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu za nami

Zapraszamy do obejrzenia zdj?? z konferencji z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu 2016, która odby?a si? w Multikinie Z?ote Tarasy w Warszawie.

Konferencja DBI 2016