Change language English Polski

 

Program Dziecko w Sieci

Fundacja Dzieci Niczyje od 2003 roku zajmuje si? problematyk? bezpiecze?stwa dzieci i m?odzie?y w Internecie.

wi?cej

Materiały problemowe

Konkurs DBI Reporter 2016

Z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu na portalu Sieciaki.pl zorganizowano konkurs na dzieci. 

Konkurs polega na przygotowaniu przez dziecko reporta?u (opis + zdj?cia) z obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu w swojej szkole, ?wietlicy, czy innym miejscu, do którego ucz?szcza. Wi?cej informacji na stronie.

Do zdobycia du?o atrakcyjnych nagród!