Change language English Polski

 

Program Dziecko w Sieci

Fundacja Dzieci Niczyje od 2003 roku zajmuje si? problematyk? bezpiecze?stwa dzieci i m?odzie?y w Internecie.

wi?cej

Materiały problemowe

Multimedia

  • Aplikacje mobilne

    Ulotka dotycz?ca bezpiecznego u?ytkowania aplikacji mobilnych.

    WI?CEJ
  • Owce w Sieci

    "Owce w Sieci" - kreskówki oraz scenariusze zaj?? dla przedszkolaków i m?odszych klas szkó? podstawowych

    wi?cej