Change language English Polski

 

Program Dziecko w Sieci

Fundacja Dzieci Niczyje od 2003 roku zajmuje si? problematyk? bezpiecze?stwa dzieci i m?odzie?y w Internecie.

wi?cej

Materiały problemowe

Materia?y serwisu Sieciaki.pl

materia?y do pobrania

Wszystkie sieciakowe materia?y sa dost?pne na stronach serwisu www.sieciaki.pl

Magazyn SieWie, wydanie 1/2012

Magazyn SieWie, wydanie 2/2012

Magazyn SieWie, wydanie 3/2013

Wydanie specjalne magazynu SieWie

 

Sieciomazajka

Poznaj bezpieczny Internet - zeszyt ?wicze?

Scenariusze zaj?? serwisu Sieciaki.pl

Scenariusz nr 1 - Poznajemy Internet (link do lekcji, scenariusz lekcji)

Scenariusz nr 2 - Zasady bezpiecze?stwa i Netykieta w sieci (link do lekcji, scenariusz lekcji)

Scenariusz nr 3 - Ciemna strona Internetu - K?amacz (link do lekcji, scenariusz lekcji)

Scenariusz nr 4 - Ciemna strona Internetu - Kradziej (link do lekcji, scenariusz lekcji)

Scenariusz nr 5 - Ciemna strona Internetu - Be?kot (link do lekcji, scenariusz lekcji)

Scenariusz nr 6 - Ciemna strona Internetu - ?mieciuch (link do lekcji, scenariusz lekcji)

Scenariusz nr 7 - Nadmierne korzystanie z komputera i Internetu (link do lekcji, scenariusz lekcji)

Scenariusz nr 8 - Cyberprzemoc (link do lekcji, scenariusz lekcji)

Scenariusz nr 9 - Niebezpieczne tre?ci (link do lekcji, scenariusz lekcji)

Scenariusz nr 10 - Gdy w Internecie dzieje si? co? z?ego (link do lekcji, scenariusz lekcji)

Scenariusz nr 11 - Zabezpiecz swój komputer (link do lekcji, scenariusz lekcji)

Scenariusz nr 12 - Zakupy w sieci (link do lekcji, scenariusz lekcji)