Change language English Polski

 

Program Dziecko w Sieci

Fundacja Dzieci Niczyje od 2003 roku zajmuje si? problematyk? bezpiecze?stwa dzieci i m?odzie?y w Internecie.

wi?cej

Materiały problemowe

Projekty programu Dziecko w Sieci

 • Sieciaki.pl

  Projekt Sieciaki.pl to reakcja Fundacji Dzieci Niczyje oraz Fundacji Orange na rosn?ce zainteresowanie najm?odszych internautów serwisami spo?eczno?ciowymi.

  wi?cej
 • Sieciaki na Wakacjach

  Letnia akcja edukacyjna „Sieciaki na Wakacjach” po?wi?cona jest  bezpiecznemu korzystaniu z Internetu.

  wi?cej
 • Przegl?darka BeSt

  BeSt to bezp?atna przegl?darka bezpiecznych stron internetowych dla dzieci w wieku od 3 do 10 lat.

  wi?cej
 • Best-App

  Projekt BeSt-App ma na celu stworzenie katalogu bezpiecznych i edukacyjnych aplikacji mobilnych przeznaczonych dla najm?odszych dzieci w wieku 3-6 lat

  wi?cej
 • Necio.pl

  Projekt edukacyjny skierowany do dzieci w wieku 4-6 lat, po?wi?cony bezpiecznemu korzystaniu z Internetu.

  wi?cej
 • Internet bez nienawi?ci

  Projekt skierowany do dzieci i m?odzie?y skupiaj?cy si? na problemie mowy nienawi?ci online.

  wi?cej
 • Internet bez przesady

  Profilaktyczny program edukacyjny dotycz?cy problematyki uzale?nienia od internetu, skierowany do profesjonalistów pracuj?cych z m?odzie?? gimnazjaln?, gimnazjalistów oraz ich rodziców.

  wi?cej
 • Zako?czone projekty

  Projekty zrealizowane w ramach programu "Dziecko w Sieci".

  wi?cej