Change language English Polski

 

Program Dziecko w Sieci

Fundacja Dzieci Niczyje od 2003 roku zajmuje si? problematyk? bezpiecze?stwa dzieci i m?odzie?y w Internecie.

wi?cej

Materiały problemowe

Promocja bezpiecze?stwa w sieci - kampania spo?eczna

Manual

Kampania spo?eczna pod has?em "Promocja bezpiecze?stwa w sieci" trwa?a od 1 do 15 lutego 2011. W jej ramach m.in. rozpowszechniano ulotki kierowane do rodziców, dotycz?ce podstawowych zasad bezpiecze?stwa w Internecie.

 

Wi?cej na temat kampanii "Promocja bezpiecze?stwa w sieci"