Change language English Polski

 

Program Dziecko w Sieci

Fundacja Dzieci Niczyje od 2003 roku zajmuje si? problematyk? bezpiecze?stwa dzieci i m?odzie?y w Internecie.

wi?cej

Materiały problemowe

Ruszy?a kampania "Pomy?l, zanim kupisz"

Ruszy?a kampania "Pomy?l, zanim kupisz" Polskiego Centrum Programu Safer Internet, które tworz? Fundacja Dzieci Niczyje oraz NASK. G?ównym celem kampanii jest przypomnienie rodzicom, na co nale?y zwróci? uwag?, kupujac nowe technologie pod choink?. Wi?cej informacji na stronie www.zanimkupisz.saferinternet.pl