Change language English Polski

 

Program Dziecko w Sieci

Fundacja Dzieci Niczyje od 2003 roku zajmuje si? problematyk? bezpiecze?stwa dzieci i m?odzie?y w Internecie.

wi?cej

Materiały problemowe

Zapraszamy do obejrzenia relacji z seminaruim eksperckiego "Mowa nienawi?ci w sieci a bezpiecze?stwo dzieci i m?odzie?y"

Seminarium eksperckie "Mowa nienawi?ci w sieci a bezpiecze?stwo dzieci i m?odzie?y", które odby?o si? w warszawskim Faktycznym Domu Kultury 17 listopada 2015. Seminarium po?wi?cone by?o tematowi mowy nienawi?ci, definicji problemu, skali zjawiska, problemowi zg?aszania i raportowania takich tre?ci, kwestiom prawnym oraz anga?owaniu m?odych w dzia?ania na rzecz zapobieganiu mowie nienawi?ci online.