Change language English Polski

 

Program Dziecko w Sieci

Fundacja Dzieci Niczyje od 2003 roku zajmuje si? problematyk? bezpiecze?stwa dzieci i m?odzie?y w Internecie.

wi?cej

Materiały problemowe

Zapraszamy m?odzie? na Digital Youth Forum 2016

Z ogromn? rado?ci? zapraszamy na Digital Youth Forum! ?#‎DYF2016?
Ju? 12 maja w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie -> forum dla m?odzie?y na temat kreatywnego wykorzystania nowych technologii i bezpiecze?stwa online! Zapraszamy osoby pracuj?ce z m?odzie?? oraz m?odych ludzi w wieku 14-17. Bezp?atna rejestracja: http://digitalyouth.pl/