Change language English Polski

 

Program Dziecko w Sieci

Fundacja Dzieci Niczyje od 2003 roku zajmuje si? problematyk? bezpiecze?stwa dzieci i m?odzie?y w Internecie.

wi?cej

Materiały problemowe

Zg?o? inicjatyw? o bezpiecze?stwie w internecie i wygraj atrakcyjne nagrody z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu.

Ju? mo?na zg?asza? inicjatywy edukacyjne organizowane z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu! Plany na ten dzie?, mo?na zg?asza? na stronie www.dbi.pl. Kolejne DBI obchodzi? b?dziemy 9 lutego pod has?em "Lepszy internet zale?y od Ciebie". Na najlepsze inicjatywy, jak co roku, czekaj? atrakcyjne nagrody.