Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

Program Dziecko w Sieci

Fundacja Dzieci Niczyje od 2003 roku zajmuje się problematyką bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie.

więcej

Materiały problemowe

Artykuły i opracowania

materiały opublikowane

2014

Kompendium "Bezpieczeństwo dzieci online" - książka napisana wspólnie przez ekspertów z FDN i NASK w ramach Polskiego Centrum Programu Safer Internet. w której znalazły się hasła tematyczne poświęcone różnym aspektom korzystania z internetu przez dzieci i młodzież i przegląd najważniejszych zagrożeń

Poradnik dla szkół "Jak reagować na problem nadmiernego korzystania z internetu przez dzieci i młodzież" to zarówno artykuły teoretyczne, jak i praktyczne wskazówki nt. interwencji i scenariusze profilaktyczne dla uczniów i rodziców

2013

Szkolne standardy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży online - opis zagrożeń internetowych oraz rekomendacje dla szkół dotyczące prewencji i interwencji (2013)

2012

Nadmierne korzystanie z komputera i internetu - broszura nt. charakterystyki zjawiska profilaktyki i pomocy (2012)

VI Międzynarodowa Konferencja Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie - raport pokonferencyjny (2012)

2010

Dziecko w Sieci Zapobieganie wykorzystywaniu seksualnemu dzieci w Internecie - (2010) broszura nt. nowelizacji kodeksu karnego (obowiązującej od 8 czerwca 2010 r.)

Dziecko w sieci / Right click - (2010) polska wersja broszury "Rekomendacje dotyczące tworzenia bezpiecznego środowiska online dla dzieci" opracowanej przez eNACSO (plik PDF, 0,5 MB)

2009

Jak reagować na cyberprzemoc. Poradnik dla szkół - (2009) FDN we współpr. z CMPPP; poradnik adresowany głównie do nauczycieli i pedagogów szkolnych, pokazuje specyfikę cyberprzemocy oraz schemat działania w przypadku zdiagnozowania takiego problemu w szkole (PDF; 7 MB).

2008

Bezpieczeństwo dzieci korzystających z Internetu - (2008) Fundacja Dzieci Niczyje na zlecenie Telekomunikacji Polskiej; raport omawiający zagrożenia związane z korzystaniem przez dzieci z Internetu, skalę zjawiska, metody profilaktyki (na szczeblu krajowym i międzynarodowym) (PDF; 928 KB)

Charakterystyka zagrożeń wobec dzieci w Internecie - (2008) autor: Łukasz Wojtasik; artykuł omawia dwie kategorie zagrożeń, na jakie narażone są dzieci korzystające z Internetu: niebezpieczne kontakty oraz szkodliwe/niebezpieczne treści, odwołując się do danych dotyczących skali tych zjawisk (PDF; 144 KB).

Cyberprzemoc - charakterystyka zjawiska, skala problemu, działania profilaktyczne - (2008) autor: Łukasz Wojtasik; artykuł omawia istotę cyberprzemocy i skalę zjawiska na podstawie badań. Zawiera również informację o działaniach majacych na celu zabieganie wystąpienia problemu (PDF; 177 KB).

Sprawcy wykorzystywania seksualnego dzieci przy użyciu Internetu - (2008) autor: Łukasz Wojtasik; artykuł charakteryzujący formy wykorzystywania seksualnego dzieci przy użyciu Internetu i przytaczający ustalenia badawcze dotyczące charakterystyki sprawców przestępstw tego typu (PDF; 330 KB).

Wykorzystywanie dzieci w Internecie - (2008) autor:  Łukasz Wojtasik, analiza polskiego prawodawstwa w zakresie ochrony dzieci przed zagrożeniami w Internecie, porównanie najważniejszych elementów polskiego prawa z prawodawstem innych krajów; krótka historia działań realizowanych w Polsce na rzecz bezpieczeństwa dzieci w Internecie (PDF; 144KB).

2007

Jak skutecznie filtrować zawartość Internetu - (2007) raport przygotowany przez Saferinternet.pl, przedstawia wyniki testów najpopularniejszych w Polsce programów filtrujących; zawiera również wskazówki dotyczące funkcji, w jakie powinien być wyposażony dobry program tego typu (PDF; 4,3 MB).