Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

Program Dziecko w Sieci

Fundacja Dzieci Niczyje od 2003 roku zajmuje się problematyką bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie.

więcej

Materiały problemowe

Badania

materiały opublikowane

2014

Zbieranie i eksplorowanie danych o najmłodszych w szkole - Prezentacja wyników badania zrealizowanego przez SafeGov w 2014 r. Wyniki dostępne także w formie Infografiki.

2013

Bezpieczeństwo dzieci w internecie - raport z badania dzieci i rodziców zrealizowanego w 2013 r. przez TNS na zlecenie Fundacji Orange we współpracy z Fundacją Dzieci Niczyje

Korzystanie z internetu i zagrożenia online wśród młodzieży gimnazjalnej - przegląd dostępnych wyników badań stworzony przez Fundacją Dzieci Niczyje w ramach projektu Szkoła Bezpieczna w Sieci współfinansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej

Diagnoza stanu bezpieczeństwa online w szkołach - raport z badań przeprowadzonych przez Fundację Dzieci Niczyje w ramach projektu Szkoła Bezpieczna w Sieci współfinansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej

2012

EU NET ADB Badanie nadużywania internetu przez młodzież w Polsce - raport szczegółowy z części ilościowej (informacje na temat badania na stronie: www.fdn.pl/eu-net-adb

EU NET ADB Badanie nadużywania internetu przez młodzież w Polsce - raport skrócony 

2010

Polscy nauczyciele i uczniowie a agresja elektroniczna – zarys teoretyczny i najnowsze wyniki badań - (2010) Jacek Pyżalski, w: M. Jędrzejko, D. Sarzała (red.) Człowiek i uzależnienia, Pułtusk-Warszawa. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR

Polskie dzieci w Internecie. Zagrożenia i bezpieczeństwo na tle danych dla UE - (2010) raport z badań EU KidsOnline na stronie SWPS

Zagrożenia i bezpieczeństwo w Internecie z perspektywy dzieci w Europie - (2010) raport z badań EU Kids Online na stronie SWPS

"Zarządzanie prywatnością i wizerunkiem przez dorosłych w przestrzeni social media; Popularność witryn wśród dzieci 7-14" - (2010) Andrzej Garapich, Polskie Badania Internetu, prezentacja przedstawiona w ramach Dnia Bezpiecznego Internetu 2010 (PDF; 1,5 MB)

2009

Problem pornografii dziecięcej w sieci w opiniach i doświadczeniach polskich internautów - (2009) raport z badania gemiusReport przeprowadzonego na zlecenie Fundacji Dzieci Niczyje (PDF; 2,56 MB).

Przemoc rówieśnicza a media elektroniczne - Łukasz Wojtasik, omówienie wyników badania „Przemoc rówieśnicza a media elektroniczne”, zrealizowanego w 2007 r. przez Gemius S.A. na zlecenie Fundacji Dzieci Niczyje. Tekst z kwartalnika "Dziecko Krzywdzone" 1(26)/2009 poświęconego cyberprzemocy (PDF; 0,4 MB)

2008

Polacy o kampanii "Stop cyberprzemocy" - (czerwiec 2008) raport z reprezentatywnych, ogólnopolskich badań dotyczących odbioru kampanii "Stop Cyberprzemocy", TNS OBOP dla Fundacji Dzieci Niczyje (PDF; 545 KB)

Rodzice wobec zagrożeń dzieci w Internecie - (2008) Łukasz Wojtasik, wyniki badania „Rodzice wobec zagrożeń dzieci w Internecie” (TNS OBOP dla Fundacji Dzieci Niczyje, próba 500 rodziców). Tekst z kwartalnika "Dziecko Krzywdzone" 1(26)/2009 poświęconego cyberprzemocy (PDF; 0,4 MB)>

Zagrożenia wobec dzieci w Internecie - (2008) raport z badania gemiusReport przeprowadzonego na zlecenie Fundacji Dzieci Niczyje (PDF; 440 KB)

Dzieci online w oczach rodziców - (2008) komuniakat prasowy przedstawiający wyniki badań nad przekonaniami rodziców o korzystaniu przez ich dzieci z Internetu oraz świadomością zagrożeń płynących z sieci,  (PDF; 137 KB).

2007

Dzieci aktywne online - (29 października 2007) raport z badań aktywności online użytkowników Internetu w wieku 7-14 lat (m.in. czas spędzany w sieci, poszukiwane treści), badania firmy Gemius dla Fundacji Dzieci Niczyje (PDF; 96 KB)

Przemoc rówieśnicza a media elektroniczne - (2007) Łukasz Wojtasik,  raport z pierwszych w Polsce badań nad zjawiskiem cyberprzemocy (PDF; 148KB).

2006

Kontakt dzieci z niebezpiecznymi treściami w Internecie - (2006) autor: Łukasz Wojtasik, raport z badań Gemius/FDN dotyczących doświadczeń dzieci związanych z niebezpiecznymi treściami w Internecie (PDF; 163KB).