Change language English Polski

 

Program Dziecko w Sieci

Fundacja Dzieci Niczyje od 2003 roku zajmuje si? problematyk? bezpiecze?stwa dzieci i m?odzie?y w Internecie.

wi?cej

Materiały problemowe

Dzie? Bezpiecznego Internetu

Ju? od 2004 roku w pierwszy wtorek lutego, z inicjatywy Komisji Europejskiej obchodzony jest Dzie? Bezpiecznego Internetu. W Polsce DBI od 2005 roku organizowany jest przez Fundacj? Dzieci Niczyje oraz Naukow? i Akademick? Sie? Komputerow?, tworz?ce Polskie Centrum Programu Safer Internet.

Wi?cej informacji - na stronie Dnia bezpiecznego Internetu.