Change language English Polski

 

Program Dziecko w Sieci

Fundacja Dzieci Niczyje od 2003 roku zajmuje si? problematyk? bezpiecze?stwa dzieci i m?odzie?y w Internecie.

wi?cej

Materiały problemowe

Elementarz dla rodziców i dzieci

podr?cznik

Elementarz dla rodziców i dzieci, poruszaj?cy zagadnienia nowoczesnych technologii i zagro?e? z nimi zwi?zanych.

    

Bezpłatne pliki do pobrania