Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

Program Dziecko w Sieci

Fundacja Dzieci Niczyje od 2003 roku zajmuje się problematyką bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie.

więcej

Materiały problemowe

Gdzie jest Mimi? - scenariusz zajęć

Scenariusz zajęć przeznaczonych dla uczniów w wieku 11-13 lat, poświęconych cyberprzemocy. Ich celem jest zapoznanie uczniów ze specyfiką cyberprzemocy, pokazanie jej możliwych konsekwencji (zarówno dla ofiar, jak i sprawców) oraz prezentacja metod rozwiązywania sytuacji związanych z cyberprzemocą. Zajęcia mogą być przeprowadzone podczas godziny wychowawczej, lekcji
informatyki lub zajęć pozalekcyjnych. Zaplanowano je na jedną godzinę dydaktyczną (45 min).

Scenariusz zajęc przygotowano z myśla o nauczycielach i pedagogach. Lekcje mogą być również prowadzone przez wcześniej do tego przygotowanych studentów pedagogiki lub psychologii.
Prowadzący powinien posiadać podstawowe informacje dotyczące korzystania z internetu, portali społecznościowych i komunikatorów, zarówno przy użyciu komputera, jak i telefonu komórkowego. Przed przeprowadzeniem zajęć warto zapoznać się z treścią poradnika dla nauczycieli dotyczącego cyberprzemocy,  jak również odwiedzić serwis internetowy:www.helpline.org.pl.

Do przeprowadzenia zajęć będzie potrzebny sprzęt umożliwiający odtworzenie materiałów zapisanych na płycie DVD lub pobranych ze strony www.dzieckowsieci.fdn.pl. Może to być:

  • odtwarzacz DVD lub komputer podłączony do telewizora,
  • komputer lub odtwarzacz DVD podłączony do projektora multimedialnego oraz głośników.

Na zakończenie zajęć nauczyciele rozdają uczniom anonimową ankietę ewaluacyjną i proszą o jej wypełnienie, można ją również pobrać z serwisu www.dzieckowsieci.fdn.pl. Przeprowadzenie ankiety nie jest obligatoryjne, ale pozwala zarówno prowadzącym zajęcia, jak i autorom programu na zdobycie informacji dotyczących odbioru scenariusza zajęć przez ich uczestników i jego ewentualną modyfikację.
Po przeprowadzeniu wszystkich zaplanowanych zajęć, prowadzący wypełnia formularz na stronie www.dzieckowsieci.fdn.pl/sprawozdanie. Na jego podstawie, prowadzący otrzymuje e-mailem zaświadczenie o przeprowadzeniuzajęć, przydatne w dokumentowaniu rozwoju zawodowego.

Film "Gdzie jest Mimi?" do pobrania i odtwarzania z dysku lokalnego (430 MB, format MP4).

Pliki do pobrania