Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

Program Dziecko w Sieci

Fundacja Dzieci Niczyje od 2003 roku zajmuje się problematyką bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie.

więcej

Materiały problemowe

Internet bez nienawiści

Internet bez nienawiści to projekt realizowany w ramach programu „Obywatele dla Demokracji”, finansowanego z Funduszy EOG, których operatorem w Polsce jest Fundacja im. Stefana Batorego.

Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży i adresuje problem mowy nienawiści online. Na celu ma zbadanie w jaki sposób zjawisko postrzegane i doświadczane jest on przez młodych ludzi, a następnie – na bazie ustaleń badawczych, z zaangażowaniem przedstawicieli grup docelowych (focusy, pilotaże) - opracowanie przekazów społecznych, materiałów edukacyjnych (konspekty lekcji, e-learning), projektów aktywizujących (konkursy) . Projekt angażuje też profesjonalistów (seminaria, promocja narzędzi edukacyjnych), partnerów narodowych (konsultacje, promocja) i zagranicznych (Islandia). Wszystko to pozwoli to na dotarcie do szerokiej grupy adresatów (uczniowie szkół

podstawowych, gimnazjalnych oraz ponad gimnazjalnych), poszerzenie ich świadomości wokół zjawiska, wyposażenie w umiejętności skutecznego reagowania oraz zaangażowanie w aktywne przeciwdziałanie przejawom mowy nienawiści online.

 

Projekt składa się z następujących elementów:

-jakościowe badania społeczne

-konkurs inicjatyw

-kampania społeczna

-wydanie magazynu dla młodzieży Numa Numa

-działania w ramach serwisu Sieciaki.pl

-stworzenie czterech scenariuszy zajęć

-seminaria dla edukatorów

-udział w dwóch festiwalach muzycznych

 

W ramach projektu przeprowadzono konkurs inicjatyw "Operacja Dehejtyzacja". Celem konkursu było wyłonienie najlepszych internetowych inicjatyw młodzieżowych przeciwstawiającą się  hejtowi  i mowie nienawiści.

Fundatorem nagród głównych w konkursie był Orange. Partnerem konkursu była agencja Plej. Na finale gościlismy także przedstawicieli redakcji  Zupełnie Innego Świata - patrona medialnego konkursu.

W ramach konkursu nagrodzonych zostało 6 inicjatyw.

Kategoria Gimnazjum:

I miejsce - Kajetan Biernacki i Jakub Lipecki

facebook.com/stop.hejtowaniu

II miejsce - Monika Brachaczek, Aleksandra Wiśniewska i Kaja Kroczek

nohejteam.republika.pl

III miejsce - Julita Daniliczuk

Film - Nie hejtuj

 

Kategoria szkoły ponadgimnazjalne

I miejsce - Jakub Karpiński

facebook.com/nienawidzic

II miejsce - Sandra Skurczyńska i Wiktor Mońka

cyberstalking.cba.pl

III miejsce - Adrianna Gurzyńska i Dominika Brzozowska

facebook.com/Hejteranty

Kolejnym elementem projektu jest kampania społeczne prowadzona pod hasłem "Przytul hejtera".

Wszystkie przekazy kampanii mozna znaleźć na stronie:

www.przytulhejtera.pl

 

Kolejnym elementem projektu są scenariusze zajęć. Scenariusz "Przytul hejtera" i "Zamiast hejtu" są dostępne na platformie edukacyjnej edukacja.fdn.pl

 

Istotonym elementem projektu "Internet bez nienawiści" jest magazyn dla młodzieży NumaNuma. Numer stworzony w ramach proejktu można znaleźć pod adresem numanuma.pl

 

 

 

Ze strony można pobrać raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu

logo

Pliki do pobrania