Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

Program Dziecko w Sieci

Fundacja Dzieci Niczyje od 2003 roku zajmuje się problematyką bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie.

więcej

Materiały problemowe

Internet bez przesady

Projekt „Internet bez przesady”

Profilaktyczny program edukacyjny skierowany do profesjonalistów pracujących z młodzieżą gimnazjalną, gimnazjalistów oraz ich rodziców na terenie m.st. Warszawy  i okolic.

Projekt to:

  • 8-godzinne seminarium szkoleniowe dla grupy profesjonalistów w temacie uzależnienia od internetu jak również przygotowanie ich do samodzielnego prowadzenia zajęć profilaktycznych z młodzieżą oraz spotkań zrodzicami;
  • zajęcia edukacyjne dla gimnazjalistów prowadzone przez trenerów Fundacji Dzieci Niczyje;
  • edukacyjny materiał filmowy, którego celem jest uwrażliwienie jak najszerszej grupy odbiorców na problem nadmiernego korzystania z internetu i komputera przez dzieci i młodzież.

Seminarium „Internet bez przesady”
Jednodniowe (8-godzinne)  seminarium szkoleniowe skierowane do  45 nauczycieli  i pedagogów (
od jednego do trzech uczestników z każdej szkoły). Uczestnicy seminarium otrzymają pakiet materiałów edukacyjnych na pendrivie, materiały drukowane oraz zaświadczenie o uczestnictwie.

W terminie 21 listopada – 19 grudnia, w wybranych 15 szkołach biorących udział w projekcie trenerzy Fundacji Dzieci Niczyje przeprowadzą pokazowe zajęcia warsztatowe (trwające 90 minut) dla młodzieży na temat nadmiernego korzystania z internetu i komputera

Program seminarium
20 listopada, godz. 8:30-15:45

Adres:
Ośrodek szkoleniowy OEIiZK
ul. Nowogrodzka 73 Warszawa

UWAGA:
Szkolenie skierowane jest do przestawicieli szkół działających na terenie m.st. Warszawy i okolic!

08:15 – 08:45
Rejestracja
08:45 – 09:30

Charakterystyka zjawiska uzależnienia od internetu.

Szymon Wójcik, Fundacja Dzieci Niczyje
09:30– 10:15

Portret dziecka nadmiernie korzystającego z internetu na podstawie przypadków trafiających do Helpline.org.pl.
Magdalena Wróblewska, Fundacja Dzieci Niczyje
10:15 – 10:30

Przerwa
10:30 – 11:15
Wsparcie psychologiczne młodzieży uzależnionej od internetu i komputera, Agnieszka Kolek, doktorantka Akademii Pedagogiki Specjalnej, Katedra Pedagogiki Mediów
11: 15 – 12:00

Zapobieganie problemowi nadużywania internetu przez dzieci i młodzież. Szkolne standardy bezpieczeństwa, narzędzia edukacyjne.
Łukasz Wojtasik, Fundacja Dzieci Niczyje
12:00 – 12:30

Przerwa obiadowa
12:30 – 14:00

Warsztaty część I

W którym świecie żyjesz – jak pracować z młodzieżą w obszarze nadmiernego korzystania z internetu i komputera.
14:00 – 14:15

Przerwa
14:15 – 15:45

Warsztaty część II

W którym świecie żyje Twoje dziecko – jak zaangażować rodziców w przeciwdziałanie nadużywaniu internetu przez ich dzieci.

Pobierz zaproszenie na seminarium „Internet bez przesady” (pdf)

 

Film edukacyjny "Nadużywanie internetu przez dzieci i młodzież"

Edukacyjny materiał filmowy, mający na celu przybliżenie problemu nadużywania internetu i komputera przez dzieci i młodzież profesjonalistom i rodzicom.

Projekt jest finansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących z dyspozycji Ministerstwa Zdrowia. Głównym Partnerem projektu jest Fundacja Orange. Czas trwania projektu listopad-grudzień 2014.