Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

Program Dziecko w Sieci

Fundacja Dzieci Niczyje od 2003 roku zajmuje się problematyką bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie.

więcej

Materiały problemowe

Stop cyberprzemocy

Pod hasłem Stop cyberprzemocy, od stycznia 2008 roku w ramach programu Dziecko w Sieci realizowane są działania medialne i edukacyjne poświęcone problemowi przemocy rówieśniczej z użyciem Internetu i telefonów komórkowych. Kampania poprzedzona została ogólnopolskimi badaniami skali tego zjawiska oraz analizą przypadków zgłaszanych do Helpline.org.pl.
Fundacja Dzieci Niczyje wraz z agencją reklamową VA przygotowały spot telewizyjny i radiowy oraz reklamy prasowe poświęcone problemowi cyberprzemocy. W pierwszym półroczu 2008 roku reklamy były prezentowane w kilkudziesięciu ogólnopolskich i lokalnych stacjach telewizyjnych oraz publikowane w prasie.
W ramach kampanii STOP Cyberprzemocy przygotowany został również 2-minutowy film szkoleniowy, który wraz ze scenariuszami zajęć (dotyczących problemu przemocy rówieśniczej z użyciem nowych technologii) jest dystrybuowany w szkołach gimnazjalnych w całej Polsce. Nauczyciele zainteresowani materiałami mogą pobrać je z bazy wiedzy serwisu FDN.
Przekaz kampanii STOP Cyberprzemocy promuje wśród dzieci, młodzieży, nauczycieli i rodziców ofertę Helpline.org.pl.

Plakat kampanii Stop cyberprzemocy!

 

Materiały edukacyjne STOP cyberprzemocy