Change language English Polski

 

Program Dziecko w Sieci

Fundacja Dzieci Niczyje od 2003 roku zajmuje si? problematyk? bezpiecze?stwa dzieci i m?odzie?y w Internecie.

wi?cej

Materiały problemowe

Kreskówka Sieciaki

multimedia

Cz??? I

Cz??? II

Cz??? III

Materia?y do pobrania i projekcji offline (pliki MPEG, po pobraniu samorozpakowuj?cego si? pliku EXE nale?y wypakowa? go do wybranego folderu):

Sieciaki - ca?y film

Sieciaki cz. 1

Sieciaki cz. 2

Sieciaki cz. 3

Pojedyncze odcinki s? uzupe?nione o czo?ówk? i nawi?zanie do poprzedniego odcinka.