Change language English Polski

 

Program Dziecko w Sieci

Fundacja Dzieci Niczyje od 2003 roku zajmuje si? problematyk? bezpiecze?stwa dzieci i m?odzie?y w Internecie.

wi?cej

Materiały problemowe

Materia?y do pobrania (przegl?d)

pobierz i wydrukuj

  3... 2... 1... Internet! - scenariusz zaj?? (plik PDF + materia?y wideo do pobrania)

3... 2... 1... Internet - zaj?cia w wersji dla nies?ysz?cych (plik PDF + materia?y wideo do pobrania)

Aplikacje mobilne - szare komórki Twojej komórki (ulotka PDF; 0,3 MB)

Baw si? i ucz w sieci (plik PDF; 7 MB)

Dziecko w sieci / Right click - "Rekomendacje dotycz?ce tworzenia bezpiecznego ?rodowiska online dla dzieci" (plik PDF, 0,5 MB)

Elementarz dla dzieci (plik PDF; 3,14 MB)

Elementarz dla rodziców (plik PDF; 0,8 MB)

Folder informacyjny Polskiego Centrum Programu Safer Internet (wersja polska i angielska, pliki PDF; 2,9 MB)

Gdzie jest Mimi? - scenariusz zaj?? (plik PDF; 2,6 MB)

Jak reagowa? na cyberprzemoc. Poradnik dla szkó? (plik PDF, 7 MB)

Ka?dy ruch w Internecie zostawia ?lad - plakat (PDF)

Lekcja bezpiecze?stwa - scenariusz zaj?? (PDF)

Mo?esz liczy? na Helpline.org.pl - plakat (PDF, 18 MB)

Mo?esz liczy? na Helpline.org.pl - plakat, wersja sieciakowa (PDF)

Nadmierne korzystanie z komputera i Internetu przez dzieci i m?odzie? (PDF)

Nigdy nie wiadomo, kto jest po drugiej stronie - plakat (PDF)

Poznaj bezpieczny Internet - zeszyt ?wicze? (plik PDF, 6,5 MB)

Sieciaki - scenariusz (PDF)

Stop cyberprzemocy - plakat (PDF, 11 MB)

Stop cyberprzemocy - scenariusz zaj?? (plik PDF, 7 MB)

Stop cyberprzemocy - ulotka (wersja mini) (plik PDF; 1,7 MB)

Szkolne standardy bezpiecze?stwa onlineSzkolne standardy bezpiecze?stwa dzieci i m?odzie?y online (PDF)

Umowa z dzieckiem o bezpiecznym korzystaniu z Internetu - wersja I (plik PDF; 0,3 MB)

Umowa z dzieckiem o bezpiecznym korzystaniu z Internetu - wersja II (plik PDF; 0,4 MB)

W Sieci - scenariusz zaj?? (PDF + materia?y wideo)

Zapobieganie wykorzystywaniu seksualnemu dzieci w Internecie  - broszura (plik PDF, 860 kB)

Zasady bezpiecze?stwa w Internecie - plakat (PDF)

Zosta? Sieciakiem - plakat (PDF)

Zu?ka i Tunio poznaj? Internet - scenariusz zaj?? (PDF)

Szko?a bezpieczna w sieci - oferta dla szkó?. Katalog  (PDF)

Plakat Helpline.org.pl (PDF, 2 MB)

Ulotka kampanii "Lekcja bezpiecze?stwa w sieci" (JPG, 0,5 MB)

Ka?dy ruch w Internecie zostawia ?lad - plakat (PDF)