Change language English Polski

 

Program Dziecko w Sieci

Fundacja Dzieci Niczyje od 2003 roku zajmuje si? problematyk? bezpiecze?stwa dzieci i m?odzie?y w Internecie.

wi?cej

Materiały problemowe

Materia?y multimedialne (online)

spoty, teledyski, multimedia

Spot DBI 2012 - "Wspólnie odkrywamy cyfrowy ?wiat. Bezpiecznie!"

Dzie? Bezpiecznego Internetu 2012 - relacja

Owce w Sieci - making of

Dzie? Bezpiecznego Internetu 2011 - relacja

DBI 2011 Internet to wi?cej ni? zabawa. To Twoje ?ycie

Dzie? Bezpiecznego Internetu 2010 -relacja

Stop cyberprzemocy - film edukacyjny

Baw si? w sieci BEZPIECZNIE

 

Gra promuj?ca Helpline.org.pl (plik SWF, równie? do umieszczenia na stronie internetowej)