Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

Program Dziecko w Sieci

Fundacja Dzieci Niczyje od 2003 roku zajmuje się problematyką bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie.

więcej

Materiały problemowe

Nadmierne korzystanie z komputera i Internetu przez dzieci i młodzież

17 lipca 2012 roku Polskie Centrum Programu Safer Internet (Fundacja Dzieci Niczyje oraz Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa) uruchomiło kampanię „W którym świecie żyjesz?”, której celem jest zwrócenie uwagi na problem nadmiernego korzystania z komputera i internetu przez dzieci i młodzież.

Akcja adresowana jest zarówno do dorosłych (przede wszystkim rodziców i profesjonalistów), jak i do dzieci i młodzieży. Główne hasło kampanii: „Ci, którzy żyją w wirtualnym świecie, tracą prawdziwe życie” ma zwracać uwagę na problem nadmiernego korzystania z sieci, prowadzący do oderwania młodych ludzi od innych form aktywności realizowanych poza Internetem. Efektem tego mogą być: pogorszenie relacji rówieśniczych i rodzinnych, problemy szkolne lub problemy zdrowotne. Przekazy medialne adresowane do dzieci puentowane są pytaniem: „W którym świecie żyjesz?”, natomiast reklamy adresowane do dorosłych: „W którym świecie żyje Twoje dziecko?”.

W kampanii akcentowana jest rola rodziców, polegająca przede wszystkim na ustalaniu z dzieckiem i egzekwowaniu reguł korzystania z sieci, dotyczących m.in. form podejmowanych przez dziecko w Internecie aktywności oraz czasu spędzanego w sieci. Autorzy akcji podkreślają też rolę szkoły w profilaktyce zagrożeń online i postulują podejmowanie w toku zajęć poświęconych bezpieczeństwu w Internecie kwestii nadmiernego korzystania z sieci. Przekazy adresowane do młodych internautów zachęcają do zastanowienia się, czy świat wirtualny nie zdominował ich życia i czy nie warto zmienić proporcji tak, by czerpać również z uroków świata poza siecią.

W kampanii „W którym świecie żyjesz?” wykorzystano reklamy telewizyjne przygotowane przez partnerską organizację niemiecką klicksafe. Reklama radiowa i prasowa zostały opracowane przez Polskie Centrum Programu Safer Internet.

Wszystkie przekazy kampanii promują ofertę Helpline.org.pl – projektu Fundacji Dzieci Niczyje i Fundacji Orange, którego konsultanci telefonicznie (800 100 100) oraz online (www.helpline.org.pl) świadczą pomoc w przypadkach zagrożenia młodych internautów.

Kampanię rozpoczęło seminarium eksperckie, podczas którego poruszono kwestie teoretyczne związane z zagadnieniem nadużywania Internetu przez dzieci i młodzież, skalę i specyfikę zjawiska oraz metody diagnozowania i zapobiegania temu problemowi. Zapis filmowy seminarium oraz materiały wykorzystywane w kampanii dostępne są na stronie www.saferinternet.pl.

Materiały do zajęć dotyczących nadużywania Internetu i komputera dla szkół gimnazjalnych

Scenariusz zajęć

Film wykorzystywany w trakcie zajęć

 

Materiały związane z kampanią:

Spot kampanii

 

Spot dla rodziców

 

Broszura "Nadmierne korzystanie z komputera i Internetu przez dzieci i młodzież" (PDF, 1,5 MB)

Plakat kampanii "W którym świecie żyjesz?" (PDF, 0,3 MB)

Spot radiowy (do pobrania, MP3, 1,1 MB, 30'')

Spot radiowy online

 

Prezentacje przedstawione w trakcie konferencji prasowej i seminarium eksperckiego 17.07.2012 (pliki PDF)