Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

Program Dziecko w Sieci

Fundacja Dzieci Niczyje od 2003 roku zajmuje się problematyką bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie.

więcej

Materiały problemowe

Podręcznik Jak reagować na cyberprzemoc

podręcznik dla szkół

Do pobrania poradnik adresowany do nauczycieli i pedagogów szkolnych. Pokazuje jaka jest specyfika cyberprzemocy oraz jak krok po kroku reagować w przypadku zdiagnozowania takiego problemu w szkole.

Plik PDF, 7,5 MB jest dostępny tutaj