Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

Program Dziecko w Sieci

Fundacja Dzieci Niczyje od 2003 roku zajmuje się problematyką bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie.

więcej

Materiały problemowe

Scenariusz zajęć "W Sieci"

scenariusz zajęć

W Sieci scenariuszZajęcia „W Sieci” poświęcone są bezpieczeństwu młodych użytkowników Internetu. Przeznaczone są dla uczniów klas II i III szkół gimnazjalnych oraz klas I i II szkół ponadgimnazjalnych.
Do przeprowadzenia zajęć “W Sieci” opartych o proponowany scenariusz, potrzeba dwóch (rozwiązanie rekomendowane) lub jednej godziny dydaktycznej. Mogą one być realizowane w ramach zajęć lekcyjnych lub jako zajęcia pozalekcyjne.
Głównym elementem zajęć według proponowanego scenariusza jest projekcja materiału (z płyty lub pobranego z serwisu www.dzieckowsieci.fdn.pl), który w konwencji programu talk-show pokazuje m.in. dwa przypadki niebezpiecznych sytuacji, z jakimi mogą mieć do czynienia młodzi ludzie w Internecie – cyberprzemoc oraz uwodzenie. Gospodarzem programu jest piosenkarka Ewa Farna. W pełnej (dwugodzinnej) wersji zajęć wykorzystywane są również wypowiedzi innych popularnych wśród młodzieży osób, opowiadających do wykorzystywaniu Internetu w pracy i do realizacji swoich pasji.

Materiały wideo do pobrania (MP4, 391 MB).

 

Zobacz fragment programu:

Ankieta ewaluacyjna

Bezpłatne pliki do pobrania

  • scenariusz zajęćPDF (954.49 KB)

    Scenariusz dwugodzinnych (2x45 min., rozwiązanie sugerowane) lub jednogodzinnych zajęć przeznaczonych dla uczniów klas II i III szkół gimnazjalnych oraz klas I i II szkół ponadgimnazjalnych.

  • ankieta ewaluacyjnaPDF (96.21 KB)

    Prosimy o wypełnienie ankiety przez uczestników zajęć. Jej wyniki powinny zostać zliczone i wpisane w formularzu "Sprawozdania z zajęć".