Change language English Polski

 

Program Dziecko w Sieci

Fundacja Dzieci Niczyje od 2003 roku zajmuje si? problematyk? bezpiecze?stwa dzieci i m?odzie?y w Internecie.

wi?cej

Materiały problemowe

Sprawozdanie

Z dniem 1 kwietnia 2016r. modu? sprawozda? zosta? przeniesiony na platform? edukacyjn? Fundacji Dzieci Niczyje dost?pn? pod adresem edukacja.fdn.pl.

Wi?cej informacji na stronach pomocy platformy edukacyjnej: Sprawozdanie z zaj?? przeprowadzonych na podstawie scenariusza zaj??.