Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

Program Dziecko w Sieci

Fundacja Dzieci Niczyje od 2003 roku zajmuje się problematyką bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie.

więcej

Materiały problemowe

Szkoła Bezpieczna w Sieci

 

Szkola Bezpieczna logo

Szkoła bezpieczna w sieci to projekt realizowany przez Fundację Dzieci Niczyje wraz z Fundacją Orange przy wsparciu Ministerstwa Edukacji Narodowej. Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa uczniów gimnazjalnych korzystających z internetu oraz promocja pozytywnych zastosowań sieci. W ramach projektu opracowane zostaną rekomendacje dla szkół dotyczące zapobiegania i reagowania na zagrożenia online na terenie placówki, promowana będzie profilaktyka zagrożeń adresowana do młodzieży i ich rodziców.

Częścią projektu są 3 konferencje szkoleniowe (w Warszawie, Krakowie i Białymstoku) dla nauczycieli gimnazjalnych i pedagogów szkolnych na temat bezpieczeństwa młodzieży w sieci, profilaktyki zagrożeń online oraz polityki e-bezpieczeństwa w szkołach. Uczestnicy otrzymają zaświadczenia, szkoły dostaną materiały edukacyjne (scenariusze zajęć, plakaty, ulotki dla rodziców, magazyny dla młodzieży).

Zapraszamy do zapoznania się z programem i zgłaszania na konferencję:

Szkolne standardy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży online (PDF)